Retourneren


Heeft u het verkeerde product besteld? Of niet het juiste type gekocht? Dat is vervelend. En dat gaan we voor u oplossen. Na ontvangst mag u de producten, in de originele staat en verpakking, binnen 14 dagen retour sturen en dan krijgt u gewoon uw geld terug, inclusief de eventuele verzendkosten die u hebt betaald toen u uw bestelling plaatste. De kosten voor het terugsturen van de artikelen zijn voor u.

U kan contact opnemen via het contactformulier, en vergeet het volgende niet te vermelden:

  • Factuurnummer
  • Reden van retourneren
  • Telefoonnummer
  • Adres

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Garantie

De garantie tegen gebreken is gebaseerd op wettelijke bepalingen. De garantieperiode voor de verkoop van nieuwe goederen is beperkt tot één of twee jaren afhankelijk van de fabrieksgarantie.

Kwaliteitsdefecten kunnen worden verholpen door de defecten te verwijderen of door vervanging. Bij vervanging dient de consument de eerst verzonden goederen zonder onnodige vertraging naar ons terug te sturen. Als de aanvullende prestatie mislukt, heeft de klant het recht om het contract te annuleren of de koopprijs te verlagen.

Van een gebrek is geen sprake als het product bij levering aan de klant vrij is van gebreken en er geen afwijkingen van de contractueel overeengekomen kwaliteit of verzekerde eigenschappen worden aangetoond. Defecten en schade die het gevolg zijn van het feit dat de klant of een toegewezen derde zich niet heeft gehouden aan de voorgeschreven installatiehandleiding en bedrijfsomstandigheden en gebruiksomgeving, zijn uitgesloten van de garantie.

In geval van ongerechtvaardigde claims voor gebreken die duidelijk waren voor de klant, behouden wij ons het recht voor om redelijke administratiekosten tot 50,00 € in rekening te brengen. De klant heeft het recht te bewijzen dat er lagere verwerkingskosten zijn gemaakt.