Disclaimer

De website www.smarthome-comfort.com en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van SmartHome Comfort. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SmartHome Comfort.

De inhoud van deze website en andere uitingen van SmartHome Comfort op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door SmartHome Comfort wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. SmartHome Comfort behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is SmartHome Comfort niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van SmartHome Comfort, welke geen eigendom zijn van SmartHome Comfort. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van SmartHome Comfort. Hoewel SmartHome Comfort uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door SmartHome Comfort worden onderhouden, wordt afgewezen.